vEdukacja Platforma

Gmina Tarnobrzeg
Identyfikator oświatowy
REGON 83040909200000
Patron
Adres
Telefon
Telefon kom.
Fax
Email
WWW
Data utworzenia
Data likwidacji
Organ prowadzący Gmina Tarnobrzeg
Organ rejestrujący
Opis Jednostka Samorządu Terytorialnego
publiczna
Dzieci lub młodzież
brak specyfiki
Geolokalizacja: